بدون شک دیوار یکی از بهترین و سودمندترین اختراعات بشریت بود،

دست کم برای من،جداً اگر دیوار نبود من شبا به چی می چسبیدم تا خوابم ببره،

اگر دیوار نبود من با کی حرف میزدم از غم و غصه هام،اگر دیوار نبود من سرمو به کجا میکوبوندم وقتی عصبی میشدم...

باز خدا رو که دیوار هست...

منبع : فریاد بیصدای من... |دیوار...
برچسب ها : دیوار ,نبود ,دیوار نبود